Monday, April 30, 2007

[154] จำศัพท์เป็นกลุ่มๆง่ายกว่าจำศัพท์เป็นคำๆ

เพิ่ม 27 มค 51:
เว็บที่ 1: http://www.nextproject.net/online/dictionary/
พิมพ์คำศัพท์, แล้วคลิกเลือก ชึ้นต้นด้วย หรือ เป็นส่วนประกอบ, คลิก Search

เว็บที่ 2: http://wordbook.rackhub.com/appendix/a.html

เว็บที่ 3: http://dict.longdo.com/
พิมพ์คำที่ต้องการ, เติมหน้า หรือ ต่อด้วยเครื่องหมายดอกจัน เช่น *ใจ , ใจ* , *ใจ*

เว็บที่ 4: http://dic.moohin.com/ (มีภาพไม่เหมาะสมปนอยู่, ตั้งสติก่อนคลิก)

สวัสดีครับ
เหตุผลที่ผมเสนอว่า “จำศัพท์เป็นกลุ่มๆ ดีกว่า ง่ายกว่าจำศัพท์เป็นคำๆ” ก็เพราะว่า ศัพท์กลุ่มเดียวกัน มักมีความหมาย – ตัวอักษร - เสียงพูด – ฯลฯ ที่ช่วยให้เราจำง่ายกว่าการจำทีละคำ เพราะคำในกลุ่มเดียวกัน ก็จะอิงกันไปอิงกันมาได้ไม่ลักษณะใดก็ลักษณะหนึ่ง การที่มันโยงกันแบบนี้แหละที่เป็นประโยชน์ต่อเรา เพราะถ้าลืมไปตัวหนึ่ง-ก็อาจจะจำอีกตัวหนึ่งที่ใกล้เคียงกันได้ หรือเมื่อจำตัวหนึ่งได้-ก็จะช่วยให้จำตัวอื่นที่อยู่ใกล้ๆกันได้

ขอยกตัวอย่างคำว่า “ใจ” ซึ่งภาษาไทยแตกลูกแตกหลาน โดยนำคำอื่นมาเติมหน้าและต่อท้ายอีกหลายคำ ลองคลิกดูที่นี่ซีครับ: http://www.thai2english.com/dictionary/13747.html
จะพบว่าคำว่า “ใจ”แตกลูกออกไปเป็นคำใหม่อีก 50 คำ ท่านลองคิดเปรียบเทียบนะครับ ถ้าท่านพยายามจำทั้ง 50 คำนี้ทีละคำ ๆ ต่างกรรมต่างวาระกัน กับการจำเป็นกลุ่ม ๆ ดูไปดูมาสลับเปรีบยเทียบกัน ท่านก็จะเห็นว่า การจำเป็นกลุ่มนี้ น่าเบื่อน้อยกว่า จำได้เร็วกว่า ลืมได้ยากกว่า หรือไม่ก็รื้อฟื้นความทรงจำได้ง่ายกว่า


เอาละครับ ถ้าท่านอยากจะเล่นต่อ ก็ไปที่เว็บต่อไปนี้ เขามีบริการแตกลูกแตกหลานคำที่ท่านพิมพ์ลงไป เชิญครับ
เว็บที่ 1
: http://www.thai2english.com/ พิมพ์เฉพาะคำ ‘ภาษาไทย’ ที่ต้องการลงไปที่ช่องใหญ่ แล้วคลิก submit

เว็บที่ 2: http://english-thai-dictionary.com/
พิมพ์ได้ทั้งคำ ‘ภาษาไทย’ หรือ ‘ภาษาอังกฤษ’ (ถ้ามีมากกว่า 1 หน้า ที่ด้านล่างจะขียนแสดงไว้ว่า Pages: 1 [2] [3] ...)

เว็บที่ 3: http://www.prempree.com/dic/index.php
พิมพ์ได้ทั้งคำ ‘ภาษาไทย’ หรือ ‘ภาษาอังกฤษ’

เว็บที่ 4: http://www.thai-language.com/dict/
พิมพ์ได้ทั้งคำ ‘ภาษาไทย’ หรือ ‘ภาษาอังกฤษ’ แต่ภาษาไทยอาจจะใช้ง่ายกว่า

เว็บที่ 5: http://www.pixiart.com/dict/ พิมพ์ได้ทั้งคำ ‘ภาษาไทย’ หรือ ‘ภาษาอังกฤษ’ ลูกคำจะปรากฏที่คอลัมน์ซ้ายมือ แต่ท่านต้องคลิกดูความหมายของแต่ละลูกคำอีกทีหนึ่ง

เว็บที่ 6: http://truehits.net/dic.php พิมพ์ได้ทั้งคำ ‘ภาษาไทย’ หรือ ‘ภาษาอังกฤษ’ ลูกคำจะปรากฏที่ซ้ายมือ แต่ท่านต้องคลิกดูความหมายของแต่ละลูกคำอีกทีหนึ่ง

ศึกษาเพิ่มเติม: [44] ภาษาไทย คือ ภาษาใจ [รวมสำนวน ‘ใจ’ ]

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

No comments: