Monday, December 10, 2007

[397] ธรรมะสำหรับวันปีใหม่ (อจ. พุทธทาส, ลพ. ชา)

สวัสดีครับ
ในวันขึ้นปีใหม่ 2551 นี้ ผมขอฝากธรรมะ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ จากพระสุปฏิบัติ ตามเว็บข้างล่างนี้ ขออวยพรให้ทุกท่านมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยความดี ความงาม และความสุขโดยทั่วกันครับ


ธรรมะภาษาอังกฤษ

ฟังธรรมะหลวงพ่อชา (ภาษาไทย +แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
http://www.watnongpahpong.org/mp3playt-e.php
http://www.watnongpahpong.org/indexe.php

ฟังธรรมะท่านอาจารย์พุทธทาส (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
http://www.liberationpark.org/audiox/tanaj.htm
http://www.suanmokkh.org/
http://www.buddhadasa.com/

ฟังธรรมะภาษาอังกฤษเนื่องในวันปีใหม่ โดยท่าน Santikaro วัดสวนโมกข์
http://www.liberationpark.org/audiox/newyears.htm
http://www.liberationpark.org/audiox/santi01.htm

อ่าน “No Ajahn Chah - Reflections” ธรรมะสั้น ๆ ของหลวงพ่อชา
http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/009685.htmธรรมะภาษาไทย

วิธีทำสมาธิเบื้องต้น -โดย อาจารย์พุทธทาส http://www.tamdee.net/dhamma/play.asp?QID=149
[เว็บ: http://www.tamdee.net/download/index.php ]
เป็นเสียงคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาส มีความยาว 1 ชั่วโมง ผมอยากจะพูดว่าเป็นเทศน์กัณฑ์ที่สมบูรณ์ที่สุดของท่านอาจารย์ที่ผมเคยอ่านเคยฟังมา เพราะว่าครอบคลุมเนื้อหาทุกประเด็นสำหรับผู้เริ่มหัดทำสมาธิ หรือแม้แต่ผู้ที่ทำสมาธิอยู่เป็นประจำก็ตาม ท่านได้พูดถึงลักษณะและประโยชน์ของสมาธิจิตที่ปราศจากนิวรณ์ สมาธิที่มีอยู่แล้วหรือทำให้เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ และสมาธิที่ทำให้เกิดขึ้นโดยการกำหนดลมหายใจหรืออานาปานสติที่พระพุทธเจ้าสั่งสอน ขั้นตอนต่าง ๆ ของการฝึกและสิ่งที่จะพบขณะฝึกสมาธิ ท่านอาจารย์ทั้งแนะนำสั่งสอน ตักเตือน และให้กำลังใจแก่ผู้ต้องการฝึกหัดปฏิบัติสมาธิเพื่อ ‘สุขภาพทางจิต’

สมาธิภาวนา - โดย หลวงพ่อชา
เป็นเทศน์ 2 ครั้งในไฟล์เดียวกัน ความยาว 1 ชั่วโมง http://mail.luangta.com/Archive2/audio/A-Cha/ntc11.wma
[ เว็บ: http://tinyurl.com/b9mjm ]
นอกจากสอนเรื่องเบสิกของการนั่งและการกำหนดลมหายใจแล้ว หลวงพ่อชาได้เน้นเรื่องการทำสมาธิด้วยความรู้ตัวและปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจ และการมีสติในชีวิตประจำวันในทุกอิริยาบถ ไม่ใช่เอาจริงเอาจังเฉพาะช่วง 7 วัน 10 วันที่เข้ากรรมฐานเท่านั้น นอกจากนี้การมีชีวิตที่หัดบังคับจิตให้ลดความเห็นแก่ตัว รู้จักให้ทาน มั่นคงในศีล มีปัญญาพิจารณาเห็นโทษของความสุข สิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยเกื้อหนุนให้จิตเป็นสมาธิทั้งสิ้น

อ่านและฟังธรรมะ เพื่อวันปีใหม่ จากพระสุปฏิบัติหลายองค์
http://home.dsd.go.th/freeenglish/GoodBlessing.pps
เกร็ดธรรมนำชีวิต
เคล็ดลับการดำเนินชีวิตแบบพุทธ

อ่าน ธรรมะดีๆจากช่องสาม

ลิงค์พุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ ที่ขอแนะนำ
Wat Nong Pah Pong
Access to Insight
Forest Sangha
Buddhanet
Dhamma Reflections
The Buddhist Blog
Vitakka Vicara

เพิ่มเติมที่เคยแนะนำไว้ก่อนหน้านี้
[369] ส่งการ์ดพร้อมคำอวยพรเป็นภาษาอังกฤษ
[394] เชิญดาวน์โหลดสมุดจดศัพท์ ปี 2551

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

No comments: