Sunday, December 16, 2007

[407] 1,000 คำศัพท์ไทยที่ใช้บ่อย (พร้อมคำแปล)

สวัสดีครับ
เมื่อ 2-3 ก่อน ผมได้พูดเรื่อง 3 พันคำ ศัพท์ไทยเป็นอังกฤษ ที่น่ารู้ ซึ่งเป็นการรวบรวมศึกษาคำศัพท์ประมาณ 3.200 คำที่นักเรียนชั้นเด็กเล็ก และประถม 1 – 3 ใช้พูดจา แล้วเขาก็เอาศัพท์พวกนี้ไปเป็นประโยชน์ในการแต่งตำราที่ใช้ในโรงเรียน ผมได้ให้คำแปลเป็นภาษาอังกฤษของศัพท์ 3,200 คำนั้นไว้ด้วย

ผมไปพบอีกที่หนึ่ง เขามีการทำรายการศัพท์ไทย 1,000 คำที่ใช้บ่อยสุด วิธีการที่เขาทำน่าสนใจครับ คือเขารวบรวมคำภาษาไทยมาได้ 167,546 คำจากแหล่งวรรณกรรม 30 แหล่ง นำเอามาเข้าตารางไล่ดูว่า 1,000 คำแรกที่ใช้บ่อยคืออะไร ก็ได้มาตามบัญชีข้างล่างนี้ครับ
(แหล่ง: Thai-English Dictionary by George Bradley McFarland)
1000_Most_Common_Thai_Words.mht
http://www.thailandqa.com/forum/showthread.php?t=4827


ผมได้ทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษกำกับศัพท์ไทย 1,000 คำนี้ ให้ไว้ด้วย คือ เมื่อท่านคลิกเข้าไปในลิงค์ข้างล่างนี้ เพียงเอาเมาส์วางบนศัพท์ไทย ก็จะปรากฏคำแปลภาษาอังกฤษ และถ้าท่านจะ save เก็บไว้ ก็ให้คลิกขวาที่ลิงค์, คลิกซ้าย Save Target As.. และหาที่ save ไว้ในเครื่อง

ไฟล์ที่ [1 ก ถึง ธ]
1000_Most_Common_Thai_Words_translated_file1.mht

ไฟล์ที่ 2 [น ถึง ว]
1000_Most_Common_Thai_Words_translated_file2.mht

ไฟล์ที่ 3 [ศ ถึง อ]
1000_Most_Common_Thai_Words_translated_file3.mht

แล้วก็มีอีกที่หนึ่ง เขารวบรวมศัพท์ไทย 100 คำที่ใช้บ่อย
100_Most_Common_Thai_Words.mht
http://www.thaivisa.com/forum/lofiversion/index.php/t96893.html

ซึ่งผมได้จัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ไว้ในทำนองเดียวกัน
100_Most_Common_Thai_words_translated.mht

[เว็บที่ใช้ทำคำแปล คือ http://www.thai2english.com/ เว็บนี้มีประโยชน์มาก สามารถแปลคำศัพท์เป็นคำ ๆ จากไทยเป็นอังกฤษ, จะ copy ข้อความมา paste เพื่อให้เว็บช่วยแปล หรือจะ copy URL มาให้เว็บแปลทั้งหน้าก็ได้ และสามารถ save ข้อความ หรือหน้าที่มีคำแปลนี้เก็บไว้ได้ด้วยครับ]

การเห็นคำภาษาไทย และฝึกแปลเป็นภาษาอังกฤษ จะแปลเป็นคำ ๆ หรือแปลเป็นประโยคก็ตาม ช่วยเพิ่มความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ โดยทั่วไปเราจะคุ้นเคยกับการอ่านและฟังภาษาอังกฤษ และก็เข้าใจ โดยในการเข้าใจนั้น สำหรับคนที่คล่องแล้ว เข้าใจก็คือเข้าใจโดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแปลความเข้าใจจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้ยุ่งยาก นี่เป็นเพราะคนที่คล่องเหล่านี้ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียนมาเยอะ เมื่อใช้ภาษาใดก็เข้าใจเป็นภาษานั้นเลย โดยไม่ต้องแปลกลับเป็นภาษาแม่

แต่สำหรับคนที่ยังไม่คล่องถึงขั้นนั้น การฝึกแปล ไทยเป็นอังกฤษ & การฝึกแปล อังกฤษเป็นไทย มีประโบชน์ครับ และศัพท์ไทย 1,000 คำที่ใช่บ่อย พร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ให้ไว้ในหน้านี้ ก็น่าจะมีประโยชน์ทีเดียว

Dictionary อังกฤษ - ไทย
http://www.cyberdict.com/dict_english_th.php

Dictionary ไทย - อังกฤษ
http://www.cyberdict.com/dict_thai.php

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

No comments: