Wednesday, December 19, 2007

[415] รวมหลาย 'พจนานุกรม' ในห้องสมุด sanook.com

สวัสดีครับ

ห้องสมุด sanook.com มีหลากหลาย 'พจนานุกรม' ให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ แต่ละเล่ม ดีและมีประโยชน์ทั้งนั้น ดังนี้ครับ

[1] แปลภาษา ไทย-ไทย
พจนานุกรม ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
พจนานุกรม ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
ศัพท์แสลง

[2] แปลภาษา ไทย-อังฤษ (Talking Dict)
แปลภาษาไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

[3] แปลภาษา อังกฤษ-ไทย (Talking Dict)
พจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย อ. สอ เสถบุตร

[4] ราชาศัพท์
คำราชาศัพท์

[5] ศัพท์บัญญัติวิชาการ
คำศัพท์คอมพิวเตอร์
ภาพปลาและสัตว์น้ำไทย กรมประมง
ตารางธาตุ

[6] ข้อมูลจังหวัด ประเทศ
ข้อมูลจังหวัดประเทศไทย
ข้อมูลประเทศ

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

1 comment:

Anonymous said...

ขอบคุณนะคะ สำหรับ blog ดี ๆ มีประโยชน์
ขอให้มีความสุขนะคะ Merry Christmas and Happy New year 2008 ค่ะ