Tuesday, July 24, 2012

[2325]แนะนำเว็บ The New Road English Online โดย อ.พฤกษะศรี
สวัสดีครับ

เว็บ The New Road English Online โดย อ.พฤกษะศรี

มีข้อความให้อ่าน การ์ตูนให้ชม และเสียงให้ฟัง  ให้ศึกษาภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ ง่ายจริง ๆ
เหมาะสำหรับระดับอนุบาล ประถม หรือสำหรับท่านที่บอกว่า ต้องการฟื้นภาษาอังกฤษใหม่ เอาตั้งแต่ระดับเริ่มต้นเลย เว็บนี้น่าจะถูกใจท่าน
พิพัฒน์

No comments: