Sunday, July 29, 2012

[2329] ความหมายของชื่อคน
สวัสดีครับ
ไม่ว่าคนที่เราพูดคุยด้วยจะมีความรู้หรือความสนใจในเรื่องความหมายของชื่อมากน้อยเพียงใดก็ตาม  แต่การรู้ความหมายของชื่อคนไว้บ้าง ก็สามารถใช้เป็น topic ของ small talk ในวงสนทนาได้เป็นอย่างดี ถ้าหยิบขึ้นมาพูดคุยในโอกาสอันสมควร
เว็บข้างล่างนี้ ช่วยบอกท่านเกี่ยวกับความหมายของชื่อคน ได้เป็นอย่างดี เช่น อาจจะเป็นชื่อของบุคคลในประวัติศาสตร์ วรรณคดี ความเชื่อ  หรือชื่อสถานที่ หรือชื่อที่เพี้ยนหรือกร่อนมาจากคำเดิมในอดีต  เป็นต้น  สรุปอีกทีก็คือ ความรู้เรื่องความหมายของชื่อ มีประโชยน์แน่ ๆ ครับ
เชิญศึกษาได้จากเว็บข้างล่างนี้
ความหมายของชื่อ ตามชื่อในชาติต่าง ๆ
เช่น ชื่อของคนไทย
และมีเว็บอีกมากมาย ที่ให้ความรู้ในเรื่องนี้


พิพัฒน์

No comments: