Friday, July 27, 2012

[2327]วิธีหา free online dictionary เฉพาะสาขา
สวัสดีครับ

[1] ที่เว็บนี้ http://www.onelook.com/

มี ศัพท์หลายแสนคำจาก free online dictionary หลายร้อยเว็บให้ท่านใช้ เพียงท่านพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการทราบความหมายลงไปในในช่อง search[2] นอกจากนี้ เขาก็แยกเป็นดิกเฉพาะสาขา ดังนี้ ให้ท่านคลิก[3] แต่ถ้าท่านต้องการหาดิกเฉพาะสาขา  นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
ก็ไปที่นี่ครับ
และที่ด้านขวามือของหน้า
ใต้บรรทัด Search titles and descriptions 
ให้พิมพ์ key word ที่ท่านคิดว่าน่าจะเป็นชื่อของดิกชันนารี  หรือคำสำคัญที่ใช้อธิบาย ดิกชันนารีเฉพาะสาขา ที่ท่านกำลังหา   เช่น
-flower
-construction
-sports
-drama
-Internet
-หรือคำอื่น ๆ
ถ้าดิกเล่มที่ท่านต้องการมีอยู่ใน database ของเขา  เขาจะแสดงทันที
ท่านก็คลิกเล่มนั้น ๆ ตามที่เขาแสดง

พิพัฒน์

No comments: