Sunday, July 29, 2012

[2328] ถาม-ตอบ ธรรมะ ภาษาอังกฤษ ง่าย ๆ-ชัดเจน-น่าสนใจสวัสดีครับ

ที่เว็บนี้ www.dailybuddhism.com

มีคำถาม – คำตอบที่หลากหลายเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน  ผู้ถามเป็นทั้งคนพุทธและไม่ใช่คนพุทธ  ส่วนผู้ตอบคือ Brian Schell ผมเข้าใจว่าฝรั่งคนนี้น่าจะนับถือพุทธศาสนาผมอ่านคำถาม- คำตอบ ในเว็บนี้แล้วก็รู้สึกว่า น่าสนใจและมีประโยชน์มากทีเดียว  เรื่องที่อ่านมีทั้งส่วนที่เหมือน, คล้าย,  และต่างจากหนังสือธรรมะ หรือพุทธศาสนา ที่มีให้อ่านในบ้านเรา   แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีประโยชน์ครับ ที่สำคัญคือ เขาเขียนด้วยภาษาอังกฤษง่าย ๆ
เชิญครับ   www.dailybuddhism.com

ถ้าท่านต้องการฝึกฟังธรรมะภาษาอังกฤษ ให้คลิก Podcasts  ที่คอลัมน์ซ้ายมือ


พิพัฒน์

No comments: