Thursday, July 26, 2012

[2326] แนะนำโปรแกรม สร้างแบบฝึกหัด- แบบบทดสอบ-ข้อสอบสวัสดีครับ

วันนี้ผมขอแนะนำโปรแกรม HOTPOTATOES  ซึ่งเป็น โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างแบบฝึกหัด แบบบทดสอบ  หรือข้อสอบที่ง่ายและมีความสามารถสูงโปรแกรมหนึ่งใน ปัจจุบัน 
โปรแกรม  HOTPOTATOES  สามารถสร้างข้อสอบได้หลายแบบ เช่น  เติมคำ เลือกตอบ   เรียงคำ  จับคู่  ปริศนาอักษรไขว้ โดยสามารถสร้างให้แสดงผลเป็นภาษาไทยได้
โปรแกรมนี้ ท่านครูอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษ อาจจะสนใจเป็นพิเศษ  เพราะนำเอาไปใช้ทำข้อสอบได้สะดวก


อ่านคำแนะนำที่นี่: http://web1.dara.ac.th/LTDP/data/WebHotPotato6/index.html  
ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่Hot Potatoes 6.3 installer


อ่านคำแนะนำในการใช้โปรแกรมข้างล่างนี้:
สำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้โปรแกรมทำนองนี้มาก่อนเลย อ่านต้องใช้เวลาเรียนรู้นานสักนิด แต่คิดว่าไม่ยากเกินไป


อ่านคำแนะนำเพิ่มเติม: http://thaifreewaredownload.blogspot.com/2009/12/hot-potatoes.html


พิพัฒน์

No comments: