Wednesday, April 11, 2007

[131] เรียน ภาษาอังกฤษ กับดิกดังระดับโลก

สวัสดีครับ
ดิกชันนารีเพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษ หรือ learner’s dictionary ยี่ห้อดัง ๆ ของโลก เช่น Oxford หรือ Longman นอกจากมีบริการให้เราเข้าไปใช้ดิกฟรีเมื่อต่อเน็ตแล้ว เขายังมีกิจกรรมให้เราเล่น หรือ test ตัวเองอีกหลายอย่าง ซึ่งล้วนมีประโยชน์ในการศึกษาภาษาอังกฤษทั้งนั้น และสนุกด้วยครับ

ผมขอชวนให้เข้าไปเล่นดูครับ
Oxford Dictionary
1. http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7/lookup?cc=th
2. http://www.oup.com/elt/students/?cc=th
3. http://www.oup.com/elt/teachersclub/?cc=th
4. http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/exams/?cc=th
5. http://www.oup.com/elt/global/products/englishfile/
6. TEACHERS' CLUB

Longman Dictionary

1.http://www.ldoceonline.com/
2. http://www.longman.com/students/
3. http://www.longman.com/young_learners/teachers/

Cambridge Dictionary
1. http://dictionary.cambridge.org/
2. http://dictionary.cambridge.org/activity.htm
3.http://cdextras.cambridge.org/phrasalverbs/phrasal.html
4.http://www.cambridge.org/elt/


Newbury House Dictionary
http://nhd.heinle.com/activities.aspx
 interelaDSD
แถม เล่นหมากฮอส online: http://makhos.com/JAIHORSE/js030523.html

No comments: