Sunday, April 29, 2007

[152] คำขวัญ 76 จังหวัด... แปลเป็น ภ.อังกฤษ ?

สวัสดีครับ
ผมพยายามหามานานแล้วว่า มีเว็บไหนบ้างนะที่มีคำแปลคำขวัญประจำจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัดเป็นภาษาอังกฤษ จนแล้วจนรอดก็ยังหาไม่เจอครับ เจอแต่คำขวัญภาษาไทยของทั้ง 76 จังหวัด ที่เว็บนี้ครับ:

1. http://tinyurl.com/2fhtlo

2. http://board.bodinzone.com/view.php?id=6323

3. http://www.geocities.com/paninnet/word.htm

4. http://talontourthai.com/content/TalonTourThai-Province/Province.html

ท่านใดพบเห็นว่ามีเว็บใดให้คำแปลคำขวัญ 76 จังหวัดของไทยไว้ ช่วยแจ้งด้วยนะครับ ผมจะได้นำเอามาลงให้เพื่อน ๆ รู้ร่วมกัน

ท่านเห็นเหมือนกับผมไหมครับว่า การที่ใครคนใดคนหนึ่งจะแปลคำขวัญภาษาไทยทั้งหมดนี้เป็นภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย นอกจากความสละสลวยของภาษาที่จะแปลออกมาแล้ว ยังจะต้องแปลไม่ให้ผิดนัยทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ แถมศัพท์หลาย ๆ คำก็ไม่ใช่ว่าจะหาคำภาษาอังกฤษมาเทียบแปลได้ง่าย ๆ ถ้ามีผู้รู้ท่านใดแปลออกมาแล้ว หรือกำลังแปลอยู่ขณะนี้ ผมขอคารวะอย่างสูงครับท่าน

แถม: ดอกไม้ประจำจังหวัด
http://www.mc41.com/flower/pro-flower.htm
http://www.pattani.go.th/klung/k20.html
พิพัฒน์

No comments: