Friday, April 13, 2007

[133] เชิญอ่าน “นิทานเรื่องเกาะ” โดย สมเด็จพระเทพฯ

สวัสดีครับ
ขอเชิญทุกท่านอ่าน “นิทานเรื่องเกาะ” โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เว็บนี้ครับ
http://www.nationmultimedia.com/specials/book/princess/

แต่ละหน้าของหนังสือมีภาพฝีพระหัตถ์ประกอบ และมีภาษาอังกฤษที่ด้านล่างของหน้าด้วยครับ (คลิก กลับไป – กลับมาได้)
InterelaDSD

No comments: