Monday, February 4, 2008

[487]ดาวน์โหลดไฟล์ “การฝึกพูดภ.อังกฤษเพื่อการทำงาน”

สวัสดีครับ
ผมได้รับไฟล์หนังสือ “การฝึกพูดภาษาอังกฤษ (เพื่อประโยชน์ในการทำงาน” ซึ่งเป็นตำราของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเนื้อหาเป็นการฝึกพูดภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานต่างชาติ หรือทำงานกับบริษัทที่มีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติ หรือเมื่อต้องไปฝึกอบรมหรือทำงานในต่างประเทศ... คลิกอ่านต่อ

No comments: