Monday, February 18, 2008

[505] ที่นี่... มีมากมายให้ท่านฝึก Reading Skill

สวัสดีครับ
เกจิอาจารย์ท่านสอนว่า จะฝึกภาษาอังกฤษต้องฝึกให้ครบทั้ง 4 ทักษะ คือ อ่าน – ฟัง - พูด – เขียน
แต่เมื่อดูโดยทั่ว ๆ ไป 2 อย่างแรก คือ อ่านกับฟัง ฝึกได้สะดวกกว่า พูดกับเขียน เพราะ...คลิกอ่านต่อ

1 comment:

Anonymous said...

เคยเห็นมีเว็บทีให้ฝึกอ่านข่าวและถ้าอยากทราบว่าคำไหนแปลว่าอะไรก็ให้ชี้อศรไปที่คำนั้นก็จะมีคำแปลภาษาไทยขึ้นให้เลย ตอนนี้จำไม่ได้ว่าเป็นเว็บของใครกรุณาช่วยบอกด้วย

ขอบคุณสำหรับเว็ปดีๆทุกเว็ป และคุณPipatด้วยค่ะ