Wednesday, February 27, 2008

[518]ดิก online ที่แปลศัพท์ได้ทีละหลายคำ(Th-En-Th)

สวัสดีครับ
ดิกชันนารี online แปลศัพท์อังกฤษเป็นไทย หรือแปลศัพท์ไทยเป็นอังกฤษ ที่ผมเคยแนะนำไว้ [คลิก: [1]เปิด ‘ดิก’ ฟรี จากเน็ต] แทบทั้งหมดจะแปลศัพท์ได้เพียงครั้งละ 1 คำเท่านั้น

วันนี้ผมขอแนะนำเว็บดิกชันนารีที่สามารถแปลศัพท์ได้ทีละหลาย ๆ คำ ช่วยย่นเวลาขึ้นอีกเยอะทีเดียว... คลิกอ่านต่อ

No comments: