Monday, February 11, 2008

[497] ดูศัพท์วิ่ง 3000 คำ – ช่วยให้จำ ได้เร็ว ๆ

สวัสดีครับ
ผมยังเชื่ออยู่เสมอว่า ถ้าเรารู้ศัพท์พื้นฐานมากพอ การศึกษาภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง – พูด – อ่าน – หรือเขียน ก็จะไม่ค่อยยากนัก แต่ถ้าไม่รู้ศัพท์: ฟังก็จะไม่ค่อยรู้เรื่อง – อ่านก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง - พูดหรือเขียนก็นึกศัพท์ไม่ออก ดูมันยากไปหมด

ผมเลยมาคิดว่า ทำอย่างไรจึงจะช่วยให้ท่านที่ต้องการจำศัพท์เบาแรงลงบ้าง ก็นึกขึ้นมาได้วิธีหนึ่ง คือ... คลิกอ่านต่อ

No comments: