Thursday, February 21, 2008

[510] ต้องการ Test ว่ารู้ศัพท์มากเพียงใด -มาที่นี่

สวัสดีครับ
ที่เว็บนี้
http://www.wordsandtools.com/vocdemo/gzram3.html
เปิดโอกาสให้ท่าน Test ตัวองว่ารู้ศัพท์มากขนาดไหน ... คลิกอ่านต่อ

No comments: