Monday, February 18, 2008

[506]อ่านคติพจน์-คำคมของบุคคลที่มีชื่อเสียงทั่วโลก

สวัสดีครับ
เมื่อตอนเด็ก ๆ ผมชอบอ่านหนังสือประเภทคติพจน์-คำคมที่เขารวบรวมจากข้อเขียนหรือคำพูดของบุคคลที่มีชื่อเสียง ความรู้สึกตอนนั้นก็คือ คำพูดของท่านเหล่านี้ต้องเป็นแนวทางที่ดีในการดำเนินชีวิต ได้อ่านและจดจำไว้ก็เป็นเรื่องดี

แต่เมื่อโตขึ้นผมจึงได้รู้ว่า... คลิกอ่านต่อ

No comments: