Thursday, April 3, 2008

[579] ทบทวนศัพท์เก่า- เพิ่มศัพท์ใหม่ กับ Anagram

สวัสดีครับ
ท่านผู้อ่านเคยเล่น Anagram ไหมครับ Anagram ก็คือการสับเปลี่ยนพยัญชนะของคำพื่อให้ได้คำใหม่ เช่น คำว่า time มีพยัญชนะอยู่ 4 ตัว คือ t – i – m – e เมื่อเอาพยัญชนะทั้ง 4 ตัวนี้มาเรียงสับปลี่ยนตำแหน่ง ก็จะได้คำใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก 3 คำ คือ
item= อัน,ชิ้น,สิ่งของในรายการ
emit = แผ่ออกมา
mite=สิ่งของขนาดเล็ก
คลิกอ่านต่อ

1 comment:

Cathy said...

Thanks for posting this. It means a lot!