Monday, April 28, 2008

[611]ฝึกฟังช้า ๆ จะได้ทั้ง 'สำเนียง' และ 'สำนวนพูด'

สวัสดีครับ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกฟังภาษาอังกฤษมิใช่มีเพียง ‘ฟังรู้เรื่อง’ เท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายอย่าง เช่น

1. การฟังทำให้เราคุ้นเคยกับ ‘สำเนียง’ ซึ่งช่วยให้เราพูดออกเสียงได้ถูกต้อง คนอื่นฟังเราพูดรู้เรื่องได้ง่าย ท่านเชื่อผมไหมครับว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่อ่านหนังสือเยอะ สิ่งที่เขาได้รับจากการอ่าน คือ ‘สำนวน’ แต่เขาจะไม่ได้รับ ‘สำเนียง’ ถ้าเขาเอาแต่อ่านไม่ยอมฟัง สรุปง่าย ๆ ก็คือ อ่านช่วยให้ได้สำนวน แต่ฟังช่วยให้ได้สำเนียง(+สำนวน) ซึ่งช่วยให้เราเลียนแบบการออกเสียงพูดได้ถูกต้อง... คลิกอ่านต่อ

No comments: