Monday, April 28, 2008

[612] ไทยเรียนพูดฝรั่ง กับเว็บที่สอนฝรั่งพูดไทย

สวัสดีครับ
เว็บ learningthai.com เขามีบทสนทนาสอนฝรั่งให้พูดไทย ที่ 2 ลิงค์นี้http://www.learningthai.com/listen/index.html (46 บท)http://www.learningthai.com/conversations/index.html (61 บท)

ผมดูแล้วก็เห็นว่า เป็นบทสนทนาง่าย ๆ ที่เราสามารถเอามาพลิกเป็นบทเรียนสอนไทยให้พูดฝรั่ง... คลิกพูดต่อ

No comments: