Wednesday, April 23, 2008

[606] เว็บและตำราเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน

สวัสดีครับ
ผู้อ่านหลายท่านบอกว่า จำเป็นต้องฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษในการทำงาน และบางท่านต้องการเริ่มต้นจาก basics

ถามเหล่านี้ทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่า มันต้องมีอะไรสักอย่างหรือหลายอย่างที่ผิดจัง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน ของไทยที่ทำให้นักศึกษาสอบได้ แต่ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียนไม่ได้ หรือได้น้อยเกินไป ไม่เพียงพอที่จะใช้ในการทำงาน

บางท่านแก้ปัญหาโดยการเรียนพิเศษราคาแพง ๆ ตามโรงเรียนสอนภาษา แต่ Blog นี้อยากจะเสนอทางเลือกให้ท่านศึกษาด้วยตัวเอง สำหรับท่านที่ไม่อยากจะเสียเงิน – หรือไม่ค่อยมีเวลาเดินทางไปเรียน

ผมมีให้ท่าน 2 ทางเลือกครับ... คลิกอ่านต่อ

1 comment:

opasw said...

I like your english grammar blog. It's a good blog for learn english grammar