Monday, April 21, 2008

[603]ให้ Screen Saver ‘ธรรมบท’ ช่วยเป็น Mind Saver

สวัสดีครับ
ที่เห็นและเป็นอยู่ในสังคมไทยทุกวันนี้ ผู้คนอาศัยอยู่ในเมืองมากขึ้น แต่คนก็ห่างวัดและห่างพระมากขึ้นเช่นกัน แต่ทั้งนี้มิใช่เพราะผู้คนเกลียดพระและวัด แต่การดำเนินชีวิตทำให้ไม่ค่อยมีเวลาเข้าวัดและพบพระ

บางคนใช้ชีวิตวันละหลาย ๆ ชั่วโมงนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ เมื่อพักการใช้งานก็มีโปรแกรม Screensaver รักษาหน้าจอ

จะเป็นการดีไหมครับถ้าขณะที่เรามีภาพเคลื่อนไหวรักษาหน้าจอ เราก็ให้ภาพนั้นช่วยรักษาใจเราด้วย ให้ Screensaver ช่วยเป็น Mind Saver ด้วย... คลิกอ่านต่อ

No comments: