Thursday, April 3, 2008

[580]Clip art สำหรับอาจารย์และนักศึกษาภาษาอังกฤษ

สวัสดีครับ
ที่เว็บนี้ เว็บนี้ เขามี clip art ให้มากมายเพื่อช่วยในการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษ น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านอาจารย์และท่านที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทุกท่าน

ลองคลิกเข้าไปชมตามหัวข้อข้างล่างนี้ครับ
Pics for Learning
Clipart Links for Educators
คลิกอ่านต่อ

No comments: