Wednesday, April 9, 2008

[584] วิธีทำตัววิ่งไว้ใช้เอง

สวัสดีครับ
ที่ Blog นี้ ผมได้นำศัพท์พื้นฐาน 3000 คำจาก Oxford Dictionary มาทำเป็น ตัววิ่ง [คลิก จำศัพท์วิ่ง 3000 คำ ] เพื่อให้ท่านจำไปทีละคำสองคำ โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก และท่านสามารถดาวน์โหลดศัพท์ 3000 คำนี้ไปดูเล่นโดยไม่ต้องต่อเน็ต

และถ้าท่านใดสนใจจะทำตัววิ่งไว้ใช้เอง โดยกำหนดสิ่งที่ท่านต้องการให้วิ่ง เพื่อใช้งานได้โดยไม่ต้องต่อเน็ต ก็สามารถทำได้ครับ... คลิกอ่านต่อ

No comments: