Saturday, October 6, 2007

[71] เดาศัพท์จากเรื่องที่อ่าน-เดายังไง?

สวัสดีครับ
ตอนอ่านข่าวหรืออ่านเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นภาษาอังกฤษ ถ้าไม่รู้ศัพท์ก็คงอ่านไม่รู้เรื่อง แล้วจะทำยังไง ทำได้ 2 อย่างครับ คือ

1. เปิดดิก - วิธีนี้ทำให้รู้ความหมายได้เร็ว แต่น่าเบื่อ และถ้าเปิดมากๆ อาจจะเจอปัญหารู้ศัพท์แต่ไม่รู้เรื่อง เพราะเอาแต่เปิดดิกจนหน้ามืด

2. เดา - วิธีนี้เป็นวิธีที่สามารถใช้ควบคู่ไปกับการเปิดดิก (ปรับสัดส่วนของการเปิดดิกและการเดาให้เหมาะสมสำหรับตัวท่านเอง) ผมมีข้อสังเกตว่า คนไทยเรายังมีทักษะในการเดาศัพท์น้อยเกินไป อาจจะเป็นเพราะไม่ชอบเดา เลยเดาไม่เป็น และกลายเป็นขี้เกียจเดาเอาแต่เปิดดิก ต่อๆ มาชักขี้เกียจเปิดดิก เลยปิดประตูการรู้ศัพท์โดยสิ้นเชิง

อาจารย์ Terry Fredrickson — Manager, Educational Services แห่งหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ได้เขียนบทความเรื่อง Dealing with unfamiliar vocabulary ไว้ที่หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ผมเห็นว่าเป็นบทความที่ดีมากๆ เพราะอาจารย์อธิบายอย่างชัดเจนว่า เราจะเดาความหมายของศัพท์ที่เราไม่รู้ได้อย่างไร คำอธิบายนี้แม้จะเน้นเรื่องของการอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ แต่จริงๆ แล้วไม่ว่าอ่านอะไรก็ตาม ก็สามารถใช้หลักเกณฑ์การเดาที่ให้ไว้ได้ทั้งนั้น)

(อาจารย์มีแบบฝึกหัดสั้นๆ ให้ลองทำด้วยครับ ในแต่ละแบบฝึกหัด ให้คลิกคำที่เป็นลิงค์ เพื่อ่านคำอธิบาย)

วิธีการเดาความหมายของศัพท์ที่เราไม่รู้ สรุปได้ดังนี้
วิธีที่ 1 มองหาศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน (Using synonym)
แบบฝึกหัดที่ 1

The crowd gathered at the city gates and at ten o’ clock it began to move. Reaching the church a half hour later, the throng stopped and waited patiently for the priests.

วิธีที่ 2 มองหาศัพท์ที่มีความหมายตรงกันข้าม (Watch for antonyms)
แบบฝึกหัดที่ 2

Before the meeting the President appeared calm, yet we all knew he was extremely
agitated.

วิธีที่ 3 ดูจากคำพวกเดียวกัน (members) และคำที่มีความหมายครอบคลุมคำย่อยๆ เหล่านั้น (group words) (Watch for ‘group words’ และ ‘members’ )
แบบฝึกหัดที่ 3

They marvelled at our dishwasher and dish-dryer. They fell in love with the automatic coffee maker, the microwave oven, and the food blender. They wanted to take our rice cooker and toaster home with them. They had never seen such appliances before.

วิธีที่ 4 ดูจากคำอธิบายที่ผู้เขียนให้ไว้ (Watch for explanations)
อาจจะอยู่ระหว่างเครื่องหมาย ,________ , ในเนื้อเรื่องต่อจากศัพท์ยากที่ผู้เขียนใช้
แบบฝึกหัดที่ 4
The Federal Aviation Administration concluded yesterday that the DC-10 pylon, the structure that attaches the engine to the wings, is fundamentally sound and does not need any major design changes.

วิธีที่ 5 ประมวลจากเนื้อเรื่องทั้งหมดที่อ่าน (the whole context)
แบบฝึกหัดที่ 5
The enemy soldiers were able to
cow the villagers by threatening to shoot anyone who refused to give them food.

วิธีที่ 6 ดูที่รากของศัพท์ตัวนั้น (Look inside the word)
แบบฝึกหัดที่ 6
By the time the boy reached the hospital, he was suffering from
hypothermia.

วิธีที่ 7 ดูจากพาดหัวข่าว ย่อหน้าแรก ซึ่งมีการพูดถึงสิ่งเดียวกันซ้ำๆ
วิธีที่ 8 ภาพและคำอธิบายใต้ภาพ ช่วยได้มากในการอธิบายความหมายของศัพท์ที่เราไม่รู้
http://bangkokpost.net/education/latest/ptjl1999.htm

ขอแนะนำเพิ่มเติมอีก 1 เว็บครับ (6 ตค 50)http://knowledge.eduzones.com/knowledge-2-1-31499.html

ลิงค์อ้างอิง
Dealing with unfamiliar vocabulary
http://bangkokpost.net/education/vocab.htm

Using context to understand unfamiliar words
http://bangkokpost.net/education/context.htm

Repeat, clarify, explain, picture
http://bangkokpost.net/education/latest/ptjl1999.htm

พิพัฒน์

pptstn@yahoo.com


No comments: