Thursday, October 25, 2007

[349]Dict: พิมพ์ศัพท์ Eng/ไทย เพื่อหาวลี ไทย/Eng

สวัสดีครับ
ดิกชันนารีใช้ฟรีทางเน็ต ที่ให้เราหาความหมายของศัพท์เป็นคำ ๆ นั้นมีเยอะ แต่ที่ให้หาความหมายของวลี (กลุ่มคำ) ก็มีอยู่เหมือนกันครับ แม้จะไม่มากนัก เชิญไปที่นี่ครับ
http://dict.longdo.com/

วิธีค้นหา
1. ถ้าต้องการหาความหมายของศัพท์โดด ๆ ให้พิมพ์แบบนี้ เช่น -take- หรือ -ใจ-
2. ถ้าต้องการให้คำศัพท์นั้นเป็นคำขึ้นต้น และตามด้วยคำอื่น ๆ ให้พิมพ์แบบนี้ เช่น take* หรือ ใจ*
3. ถ้าต้องการให้คำศัพท์นั้นอยู่ท้ายสุด และมีคำอื่นนำหน้า ให้พิมพ์แบบนี้ เช่น *take หรือ *ใจ
4. ถ้าต้องการให้คำศัพท์นั้นมีทั้งคำอื่นที่อยู่หน้าและต่อท้าย ให้พิมพ์แบบนี้ เช่น *take* หรือ *ใจ*

ผลที่เว็บแสดงจะแบ่งเป็น 2 คอลัมน์
- ถ้าท่านพิมพ์ศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เว็บหาคำแปลศัพท์หรือวลีที่เป็นภาษาไทย ให้ท่านเริ่มดูคอลัมน์ที่เป็นภาษาอังกฤษก่อน
- ถ้าท่านพิมพ์ศัพท์ภาษาไทย เพื่อให้เว็บหาคำแปลหรือวลีที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ท่านเริ่มดูคอลัมน์ที่เป็นภาษาไทยก่อน

การหาวลี ควรพิมพ์เพียงคำสั้น ๆ เนื่องจากเราจะได้พบวลีอื่น ๆ ที่เว็บหามาให้เพิ่มเติมจากวลีเจาะลงที่เราต้องการค้นหา

จะพิมพ์ค้นที่ช่องข้างล่างนี้ก็ได้เลยครับ


พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

1 comment:

Atthakorn Chanthong said...

ลองใช้ dictionary อังกฤษ ไทย wooword นะครับ ^^
http://www.wooword.com