Wednesday, October 17, 2007

[338] อ่านสุภาษิตนานาชาติทั่วโลก

สวัสดีครับ
สุภาษิต หรือ proverbs คือคำพูดที่แต่ละวัฒนธรรมเชื่อว่าเป็นคำพูดที่ดี มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต การอ่านสุภาษิตคือการเรียนลัดจากประสบกาณ์ของจนจำนวนมากที่ลองผิดลองถูกมาแล้ว และกลั่นเก็บไว้เป็นคำพูดสั้น ๆ ในวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ เพื่อให้คนในประเทศนั้น สังคมนั้น ได้ไตร่ตรอง เพื่อสรรหาสิ่งที่ดีให้แก่ชีวิตตัวเอง

ที่เว็บนี้ http://www.special-dictionary.com/proverbs/random/

มีสุภาษิตจากนานาชาติทั่วโลกให้ท่านอ่าน (คลิก Reload Page ที่ด้านล่างของหน้า)

ผมอ่านดูแล้ว บางสุภาษิตอ่านแล้วสงสัยความหมาย บางสุภาษิตอ่านแล้วไม่รู้เรื่อง บางสุภาษิตอ่านรู้เรื่องแต่ไม่เห็นด้วย และบางสุภาษิตทั้งอ่านรู้เรื่องและเห็นด้วย จึงอยากให้ท่านผู้อ่านได้รู้เรื่องด้วย ไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม

ไม่ว่าจะอย่างไร การอ่านสุภาษิตนานาชาติจากเว็บนี้มีประโยชน์ครับ

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

No comments: