Sunday, October 14, 2007

[330] ฝึกออกเสียงตามสำเนียงอเมริกัน

สวัสดีครับ
เมื่อคลิกเข้าไปที่เว็บนี้ http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/
และคลิกที่รูปธงชาติอเมริกัน

ท่านจะได้พบเว็บที่สอนการออกเสียงตามสำเนียงอเมริกัน (Phonetics: The Sound of American English) ซึ่งมีให้ท่านดูทั้งปากคนจริง ๆ เวลาออกเสียง และภาพ animation ของอวัยวะส่วนที่เคลื่อนไหวเมื่อเปล่งเสียง

แยกเป็น

1. การออกเสียง พยัญชนะ (Consonants)
โดยแยกย่อยเป็น Manner, Place, และ Voice

2. การออกเสียงสระ (Vowels)
โดยแยกย่อยเป็น Monophthongs และ Diphthongs

ท่านสามารถเอาเว็บนี้เป็นครูสอนออกเสียงพยัญชนะและสระแบบอเมริกันได้เลยครับ

หมายเหตุ ท่านอาจจะต้องมีโปรแกรม Flash 7 ลงไว้จึงจะสามารถให้เว็บนี้ทำงานได้ (เขามีให้ท่านดาวน์โหลดไว้พร้อมสรรพ ถ้าจำเป็น)

แถมรวมลิงค์:
http://lc.rtaf.mi.th/Information/Links.html
Exercises and Online Tests
ESL Web Directory

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

1 comment:

Anonymous said...

เวปนี้สุดยอดจริงๆครับ

ช่วยการออกเสียงได้มากเลย

ขอบคุณครับ