Sunday, October 7, 2007

[319] แหล่งที่ผมค้นคว้าหาเว็บมาแนะนำ

สวัสดีครับ
หากมีท่านใดสงสัยว่า ผมหาเว็บจากไหนมาแนะนำใน Blog นี้ ขอตอบว่า โดยทั่วไปก็ให้คุณ Google ช่วยหาให้ แต่เครื่องมือของ Google ที่ผมใช้บ่อยคือ Directory ของเขา ( http://directory.google.com/ ) ซึ่งรวบรวมเว็บเกี่ยวกับการศึกษาภาษาอังกฤษไว้ดีมาก

คำค้นที่ผมใช้บ่อย คือ ESL หรือ English as a Second Language

ค้นจาก http://directory.google.com/
-English as a Second Language
-Reading
-Writing
-Listening
-Speaking
-Grammar
-Vocabulary

ถ้ามีเวลา ลองเข้าไปค้นดูซีครับ มีเรื่องมากมายจริง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาภาษาอังกฤษ

ส่วนของ Yahoo ก็ใช้ครับ แต่ใช้น้อยกว่า Google
โดยไปที่ Directory ของ yahoo: http://dir.yahoo.com/
-English as a Second Language
-Grammar, Usage, and Style [คลิก 1 & 2 ]

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

No comments: