Sunday, October 7, 2007

[316] แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ

สวัสดีครับ
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้จัดทำ
(คลิก) แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี เนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่อง Situation, Listening และ Grammar ให้เลือกทดสอบกัน

ข้อสอบที่ทำเป็บแบบสุ่ม เพราะฉะนั้น การเข้าไปทำแต่ละครั้ง จะได้ชุดข้อสอบที่ไม่ซ้ำกัน ทำให้ไม่เบื่อ ทำเสร็จแล้ว มีเฉลย

ท่านที่เข้าใช้เว็บนี้เป็นครั้งแรก ต้องลงทะเบียนก่อนนิดหน่อย โดยคลิกที่ NEW USER
หรือคลิกที่นี่ก็ได้ครับ http://www.ceted.org/course/english/WebEnglish/new_user.php

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

No comments: