Monday, March 3, 2008

[531]ดาวน์โหลดศัพท์ OXFORD 3000 คำพร้อมคำแปล

สวัสดีครับ
วันนี้ผมขอมอบคำศัพท์ให้ท่าน 1 ชุดครับ

คำศัพท์ชุดนี้มีทั้งหมดประมาณ 3000 คำ ผมนำมาจากชุดศัพท์พื้นฐานของ Oxford Dictionary ซึ่งเป็นดิกชันนารีชั้นนำของโลก โดย... คลิกอ่านต่อ

No comments: