Monday, March 31, 2008

[576]แจกไฟล์ดิกอังกฤษ-ไทย 1 เล่ม (ศัพท์ 28,000 คำ)

สวัสดีครับ
ที่เว็บนี้ เขารวมรวม ศัพท์ 28,000 คำ ซึ่งเป็นศัพท์ที่ใช้บ่อยในการฟัง-เขียน-พูด-อ่านในชีวิตประจำวัน ผมลองเอาศัพท์ชุดนี้ไปเปรียบเทียบกับดิกไทย – อังกฤษขนาดย่อม ๆ ที่มีวางขายในตลาดเมืองไทยซึ่งมักจะมีศัพท์ประมาณ 25,000 คำ ก็พบว่าศัพท์ใน list นี้มีมากกว่านิดหน่อย

ผมได้อาศัยบริการของเว็บ Dict.Longdo.Com แปลศัพท์อังกฤษทั้ง 28,000 คำเป็นภาษาไทย ซึ่งท่านสามารถคลิกดาวน์โหลดที่นี่ครับ ขนาด 3.3 MB...คลิกอ่านต่อ

No comments: