Thursday, March 27, 2008

[569]ใช้ดิก Babylon.com(+ดิก Loy มีประโยคตัวอย่าง)

สวัสดีครับ
ที่ Blog นี้แนะนำ ดิกชันนารี มากมายให้ท่านใช้ ทั้งใช้ online ขณะต่อเน็ต, และโปรแกรมที่ดาวน์โหลดเอาไปใช้ offline โดยไม่ต้องต่อเน็ต

อันที่จริงโปรแกรมที่ดาวน์โหลดลงเครื่องนั้นมีประโยชน์มาก เพราะเราสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องต่อเน็ต แต่อย่างไรก็ตาม บางท่านไม่สะดวก เช่น ไม่ได้ใช้เครื่องคอมฯของตัวเอง จึงไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมดิกชันนารีที่ต้องการได้, ลงโปรแกรมดิกไว้แล้วแต่เครื่องรวนทำให้ใช้ไม่ได้, เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้จึงต้องใช้ขณะต่อเน็ต... คลิกอ่านต่อ

No comments: