Wednesday, March 12, 2008

[545]อ่านข่าว+ ชมวีดิโอข่าว (Bangkok Post+Nation)

สวัสดีครับ
ท่านที่อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของเมืองไทย คือ Bangkok Post หรือ The Nation ทุกวัน น่าจะใช้บริการจากวีดิโอข่าวที่เว็บของหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับนี้มีไว้ให้ จะได้ฝึกภาษาอังกฤษไปในคราวเดียวกัน 2 ทาง คือ reading skill และ listening skill...คลิกอ่านต่อ

No comments: