Monday, March 10, 2008

[541]ฟังบทสนทนา (อังกฤษ + ไทย) สั้น ๆ 353 เรื่อง

สวัสดีครับ
ผมมีหลักง่าย ๆ ในการฟิตภาษาอังกฤษว่า ไม่ว่าเราจะฟิตเรื่องการฟัง – พูด – อ่าน –หรือ เขียน เรื่องนั้น ๆ
1) ต้องไม่ยากเกินไป – ไม่ยาวเกินไป – ไม่ยุ่งเกินไป
2) ควรจะเป็นเรื่องที่เราชอบ
3) มีหลากหลายหัวข้อให้เลือก
4) สามารถฝึกได้หลาย ๆ ทักษะในคราวเดียวกัน เช่น เป็นไฟล์ mp3 ให้เราฟังบทสนทนา, ถ้ามี scriptภาษาอังกฤษ ให้เราอ่าน(ถ้าแปล script เป็นภาษาไทยด้วยยิ่งวิเศษ), ตอนฟังก็สามารถฝึกพูดตามไปด้วย โดยใช้วิธี “คลิกเพื่อฟัง – คลิกให้หยุด – พูดตาม” หรือ “play - pause - repeat”
5) เนื้อหาให้ความเพลิดเพลิน หรือมีเกร็ดความรู้แทรกอยู่ด้วย

ถ้าแบบฝึกหัดในการฟิตภาษาอังกฤษ มีลักษณะครบถ้วนตามที่กล่าวนี้ ก็ perfect เลยครับ

และก็ มีจริง ๆ ครับ ที่เว็บนี้ คลิกอ่านต่อ

1 comment:

Anonymous said...

สุดยอดของการให้
เต็มเปี่ยมด้วยข้อมูล
สมบูรณ์แบบตามปรัชญา
สืบหาแหล่งเรียนรู้ดังใจฝัน
สุดยอด สุดยอด สุดยอด...ฯ