Friday, March 28, 2008

[570]ทำ Test-เล่น Game(ทวนศัพท์เก่า-เพิ่มศัพท์ใหม่)

สวัสดีครับ
ท่านที่เป็นแฟนประจำของ Blog นี้คงจะสังเกตได้ว่า ผมให้ความสำคัญแก่คำศัพท์มาก และทำลิงค์คำศัพท์ไว้โดยเฉพาะเพื่อให้ท่านเข้าไปศึกษาและเล่น ที่ลิงค์นี้: ศัพท์ vocabulary

ผมเห็นว่า ถ้าเรารู้ศัพท์น้อยเกินไป เราจะเรียนภาษาอังกฤษได้ลำบาก ไม่ว่าจะเป็นการฟัง – พูด – อ่าน – หรือเขียน

การรู้ศัพท์มี 2 อย่าง คือ การ ‘เข้าใจ’ และ ‘ใช้เป็น’ เข้าใจคืออ่านและฟังเข้าใจ ส่วนใช้เป็นคือพูดและเขียนเป็น

ทำอย่างไรจึงจะจำศัพท์ได้มาก ๆ คำตอบก็ง่าย ๆ ครับ คือ... คลิกอ่านต่อ

No comments: