Wednesday, January 2, 2008

[435] อ่านเซียมซี ภาษาอังกฤษ

สวัสดีครับ
ผมได้ไปกราบพระบรมสารีริกธาตุที่ภูเขาทอง วัดสระเกศ ในช่วงปีใหม่นี้ และได้เซียมซีจากที่วัดติดมือกลับบ้าน เป็นเซียมซีภาษาไทยพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ เลยเอามาลงใน blog นี้ฝากทุกท่านที่ชอบฝึกภาษาอังกฤษ
เซียมซีวัดสระเกศ ใบที่ 1 ถึง 4
เซียมซีวัดสระเกศ ใบที่ 5 ถึง 8
เซียมซีวัดสระเกศ ใบที่ 9 ถึง 12
เซียมซีวัดสระเกศ ใบที่ 13 ถึง 16
เซียมซีวัดสระเกศ ใบที่ 17 ถึง 20
เซียมซีวัดสระเกศ ใบที่ 21 ถึง 24
เซียมซีวัดสระเกศ ใบที่ 25 ถึง 27

ก่อนหน้านี้ ผมได้เซียมซี 3 ภาษา ( ไทย - อังกฤษ - จีน )อีกชุดหนึ่ง มาจากวัดที่ต่างจังหวัดแห่งหนึ่ง ท่านลองอ่านเปรียบเทียบภาษาไทยกับอังกฤษดูเล่น ๆ ดูซีครับ หรือถ้าท่านใดรู้ภาษาจีนก็เทียบทั้ง 3 ภาษาเลย สนุกดีครับ
เซียมซี ใบที่ 1 ถึง 4
เซียมซี ใบที่ 5 ถึง 8
เซียมซี ใบที่ 9 ถึง 12
เซียมซี ใบที่ 13 ถึง 16
เซียมซี ใบที่ 17 ถึง 20
เซียมซี ใบที่ 21 ถึง 24
เซียมซี ใบที่ 25 ถึง 27

อ่านเพิ่มเติม:
[284] เชิญเสี่ยงเซียมซี... ที่นี่ครับ

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

No comments: