Friday, January 18, 2008

[466] ‘วรรณกรรม’ ในห้องส้วมสาธารณะ

สวัสดีครับ
บางคนอาจจะมองว่า ต้องเป็นคนมือบอน มีปัญหา จิตไม่ปกติ จึงได้เที่ยวขีดเขียนอะไรในห้องน้ำให้สกปรกเลอะเทอะ แต่ผมก็ยังอยากมองว่า คนที่เข้าไปทำธุระในห้องส้วมสาธารณะก็มีหลายแบบ หลายอารมณ์ แม้คนส่วนใหญ่จะรีบ ๆ ทำธุระให้เสร็จแล้วออกมา แต่บางคนอาจจะมีเรื่องอื่นให้คิดนอกจากการ ‘ปลดทุกข์’ และ ‘วรรณกรรม’ ในห้องส้วมสาธารณะก็อาจจะถูก ‘รังสรรค์’ โดยท่านเหล่านี้ ...คลิกอ่านต่อ

No comments: