Tuesday, January 15, 2008

[461] เรียน webmaster ทุกท่าน ที่รักภาษาอังกฤษ

สวัสดีครับ
สิ่งที่ผมจะเขียนต่อไปนี้ ตั้งใจจะเรียน webmaster ทุกท่านโดยเฉพาะ

หากท่านเข้าไปที่เว็บ "เรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต ฟรี" http://intereladsd.blogspot.com/
ที่คอลัมน์ซ้ายมือเลื่อนลงไปข้างล่าง ท่านจะพบ Search Box ของดิกชันนารี online รวม 13 เว็บ

XX--เป็นดิก อังกฤษ - ไทย & ไทย - อังกฤษ 3 เว็บ คือ:Lexitron, Longdo, Dict ช่าง
XX--เป็น Talking ดิก อังกฤษ - ไทย 1 เว็บ คือ: Talking Dict สอ เสถบุตร
XX--เป็นดิก อังกฤษ - อังกฤษ 9 เว็บ คือ: Oxford, Longman, Cambridge,COBUILD, K Dict,Newbury House, WordWeb, OneLook, Webster


ผมขอรับรองว่า ดิกชันนารีทั้งหมดเหล่านี้ เป็นดิกชันนารีเพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษ หรือ learner's dictionary ที่ดีที่สุดในโลกขณะนี้

ผมขอเชิญชวนท่าน webmaster ทุกท่านนำดิกชันนารีเหล่านี้ไปวางไว้ที่เว็บของท่าน เพื่อประโยชน์ต่อคนไทยทั้งหลายที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษ ท่านอาจจะเลือกบางเว็บ - หลายเว็บ - หรือทุกเว็บ ก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาครับ
ดาวน์โหลด code Best learner's dictionaries

ขอขอบพระคุณ 'คุณอบ' เป็นอย่างสูง ที่ช่วยหา code ทั้งหมดให้
พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

No comments: