Wednesday, January 16, 2008

[462] ศึกษาศัพท์อย่างสมบูรณ์:เข้าใจ-จำได้-ใช้เป็น

สวัสดีครับ
ถ้าไม่รู้ศัพท์ซะอย่างเดียว อะไร ๆ มันดูยากไปหมด อ่านยาก-ฟังยาก-พูดยาก-เขียนยาก การจะไม่ให้มันยากก็ต้องพยายามรู้ศัพท์เยอะ ๆ

การจะรู้ศัพท์เยอะ ๆ ก็มี 2 วิธีเป็นอย่างน้อย คือ ...คลิกอ่านต่อ

No comments: