Sunday, January 27, 2008

[479] ภาษาไทย คือ ภาษาใจ [รวมสำนวน ‘ใจ’ ]

สวัสดีครับ
ผมเคยอ่านพบว่า ชาว Inuit ซึ่งอยู่แถบขั้วโลกเหนือ มีศัพท์สำนวนที่ใช้กล่าวถึงน้ำแข็งและหิมะมากกว่า 50 คำ เช่น หิมะที่ละลายมากน้อย หรือแข็งตัวตามที่ต่าง ๆ ก็มีศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียกขานต่างกันออกไป การที่มีศัพท์มาก ๆ เพื่อใช้กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ ย่อมหมายความว่า สิ่งนั้นมีความหมายเอามาก ๆ ต่อคนที่พูดภาษานั้น

ส่วนภาษาไทย ผมเห็นว่าคำหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรมทางภาษาของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก็คือคำว่า ‘ใจ’ ผมลองค้นดูก็พบว่า มีศัพท์สำนวนที่มีคำว่า ‘ใจ’ ผสมอยู่เกือบ 700 รายการ... คลิกอ่านต่อ

No comments: