Sunday, January 6, 2008

[437] ท่านเคยใช้ reverse dictionary ไหมครับ?

สวัสดีครับ
โดยทั่วไปเมื่อเราเปิดดิก เราจะมีคำศัพท์ที่สงสัย แล้วเปิดดูว่าศัพท์ตัวนี้แปลว่าอะไร แต่ท่านเคยเจอไหมครับ บางทีเรา…คลิกอ่านต่อ

No comments: