Thursday, January 10, 2008

[450] ฟังเสียงศัพท์หมวด 1,500 คำ

สวัสดีครับ
การจำศัพท์ให้ได้เร็วและจำได้นานนั้นมีหลายวิธี วิธีที่นาย ก. ใช้ได้ผล นาย ข. อาจจะใช้ไม่ได้ผล แต่มีอยู่วิธีหนึ่งที่น่าจะใช้ได้ผลไม่ว่าจะเป็น นาย ก. หรือ นาย ข. คือ...
คลิกอ่านต่อ

No comments: