Monday, January 14, 2008

[458]รายชื่อ นักเทศน์–นักเขียน พุทธศาสนา ทั่วโลก

สวัสดีครับ
ถ้าให้ผมเอ่ยชื่อ พระสอนธรรมะซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดในระเทศไทยมาสัก 5 องค์ ผมก็คงจะต้องคิดนานเหมือนกัน แต่ถ้าเปลี่ยนคำถามใหม่เป็น “พระไทยที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก” ผมค่อนข้างแน่ใจว่า ผมตอบไม่ผิด คือ... คลิกอ่านต่อ

No comments: