Thursday, January 24, 2008

[475] โปรแกรมสร้างข้อสอบ Multiple Choice online

สวัสดีครับ

ที่เว็บ http://www.quizabout.com/ เขามีบริการให้ผู้ใช้สามารถสร้างข้อสอบ Multiple Choice online เมื่อท่านเข้าไปในเว็บแล้ว... คลิกอ่านต่อ

No comments: