Monday, January 28, 2008

[482] รวม Search Box ดิกชันนารี เพื่อฟิตภาษาอังกฤษ

สวัสดีครับ
ผมได้จัดทำหน้า Search Box เพื่อให้ทุกท่านได้ค้นหาความหมายของคำศัพท์ทั้งจากดิกชันนารี อังกฤษ – ไทย, ไทย – อังกฤษ, และ อังกฤษ - อังกฤษ ขณะที่กำลังใช้เน็ต โดยรวบรวมจากเว็บดิกชันนารี free online ที่ผมพิจารณาแล้วเห็นว่าดีที่สุด... คลิกอ่านต่อ

No comments: