Monday, January 7, 2008

[442]แก้ปัญหา ภ. ไทยใน Hotmail-Yahoo เป็นตัวยืกยือ

สวัสดีครับ
ถ้าท่านเปิดอีเมล Hotmail หรือ Yahoo แล้วตัวอักษรภาษาไทยกลายเป็นตัวยึกยืออ่านไม่ออก ท่านสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดย 2 วิธีนี้ครับ
คลิกอ่านต่อ

No comments: