Thursday, January 17, 2008

[463] Google's Top Ten เว็บไทยสอนภาษาอังกฤษ

สวัสดีครับ
ผมเข้าไปที่ Google.com แล้วพิมพ์คำว่า 'ภาษาอังกฤษ'ลงไปในช่อง Search และตรวจดูเว็บที่ Google แสดง ปรากฏว่า 10 อันดับแรกเป็นเว็บไทยที่สามารถเข้าไปเรียนภาษาอังกฤษได้ฟรี ๆ และคุณภาพดี ๆ ทั้งนั้นเลยครับ... คลิกอ่านต่อ

No comments: