Tuesday, July 8, 2008

[693] Slogan หาเสียงของนักการเมือง

สวัสดีครับ
สิ่งที่นักการเมืองพูดกับประชาชนในช่วงเวลาหาเสียงอาจจะมีมากมายจนแม้กระทั่งเจ้าตัวเองก็จำไม่ได้ นักการเมืองจึงต้องมี Slogan เพื่อให้ประชาชนจำได้ เข้าใจ และคล้อยตามสิ่งที่ตัวเองพูด คำที่ใช้ในการสร้าง slogan จึงต้องทั้งจำง่าย จับใจ เติมช่องว่างในใจของผู้ฟัง จนทำให้เกิดศรัทธาและลงคะแนนให้...คลิกอ่านต่อ

No comments: